Hướng dẫn đổi trả hàng

Chính sách đổi trả hàng tại nội thất ô tô AZ

Nội thất ô tô AZ nhận đổi trả hàng trong vòng trong trường hợp sau

Chính sách đổi hàng tại nội thất ô tô AZ

  • Các sản phẩm Điện tử bị lỗi có chính sách đổi mới trong thời gian bao nhiêu thì áp dụng đổi mới trong vòng bấy nhiêu. VD bảo hành đổi mới 12 tháng, đổi mới trong vòng 3 tháng…
  • Các sản phẩm Điện tử như DVD, Màn hình gối, Starstop… bảo hành 12 tháng nhưng không bị lỗi sẽ được đổi sang sản phẩm khác trong vòng 7 ngày
  • Các sản phẩm trang trí chưa lắp đặt trên xe được đổi sang sản phẩm khác trong vòng 2 ngày

Lưu ý: Không áp dụng cho các sản phẩm trang trí đã lắp đặt lên xe

Chính sách trả lại hàng tại nội thất ô tô AZ

Các sản phẩm được nội thất ô tô đồng ý cho trả lại hàng trong các trường họp sau:

  • Sản phẩm không đúng như trên hình quảng cáo
  • Sản phẩm không đúng đời xe khi khách hàng báo đúng đời xe của mình
  • Sản phẩm được đổi mới trong vòng 12 tháng được trả lại trong vòng 7 ngày

Lưu ý: Các sản phẩm được đổi trả theo quy định trên phải là sản phẩm còn nguyên vẹn, chưa bóc vỏ và còn hóa đơn cũng như tem bảo hành còn nguyên vẹn.

Nội thất ô tô AZ thông báo về Chính sách đổi trả hàng tại nội thất ô tô AZ